Tarcza antykryzysowa 6.0.

Rozwiązania przygotowane w ramach pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. „antykryzysowej tarczy branżowej” obejmują rozmaite instrumenty.

Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na:

 •  zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
 •  jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 roku prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 000,00 zł,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 000,00 zł przez 3 miesiące,
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku.

Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże.

Przedsiębiorstwa, które dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego aż do 30 czerwca 2021 roku.

Wyżej wymienione instrumenty wsparcia obejmują przede wszystkim poniższe branże, tzn.:

 • gastronomiczną,
 • kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
 • sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
 • turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
 • transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
 • edukacyjną,
 • cateringową,
 • usług pralniczych.

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to zwłaszcza:

 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • działalność fotograficzna,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • działalność obiektów kulturalnych,
 • działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
 • działalność organizatorów turystyki.
 

 

Przydatne strony internetowe:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=704

https://www.gov.pl/

https://www.praca.gov.pl/

https://www.zus.pl/