SPECJALIZACJE

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie prawnym we wszystkich istotnych dziedzinach prawa, a także posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Wiodące obszary praktyki Kancelarii Prawnej Patrycja Maria Kuncman obejmują:

  • obsługa spraw wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniając tworzenie, restrukturyzację,  likwidowanie spółek osobowych, kapitałowych, przedstawicielstw i oddziałów, dokonywanie stosownych zmian w strukturach korporacyjnych oraz inicjowanie, monitorowanie procesów rejestracyjnych z tym związanych,
  • przygotowanie, analiza i negocjowanie umów,
  • przygotowanie i analiza rozmaitych strategii z zakresu prawa pracy, prawa handlowego i prawa gospodarczego,
  • obsługa spraw administracyjnych i prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
  •  spory sądowe i arbitrażowe,
  • nieruchomości / inwestycje budowlane.

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo administracyjne, postępowania sądowoadministracyjne

Spory sądowe i arbitrażowe

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Zamówienia publiczne

Własność intelektualna i nowe technologie

Szkolenia